Data-base? Hulp gezocht!

Wie o wie heeft er verstand van het opmaken van een gemakkelijke invoeromgeving voor een database? Graag wil ik gegevens van preektekstkeuzen van meerder gemeenten (laten) invoeren om daar een nadere analyse op toe te passen.

IJverig heb ik geprobeerd om zelf wat te rommelen met Microsoft Access, maar het lukt mij niet om een formulier te maken wat aan mijn wensen voldoet én werkt. Wie zou mij kunnen helpen? Meld je dan graag bij mij!

Mijn idee is om de (historische) preektekstkeuzes van meerdere gemeenten in te voeren in een database en daarna wat analyse op los te laten. Als bron kan ik gebruik maken van schriften die in diverse consistories liggen, waarin iedere voorganger wordt gevraagd na het verzorgen van een eredienst een notie te maken van de preektekst. Op termijn wil ik vanuit de analyse meer precies kijken hoe breed of smal onze 'preekbijbel' eigenlijk is. Het is vervolgens de vraag of dat al dan niet 'erg' is.

Verder denk ik dat en uitkomst van de database ook een soort dossier van preektekstsuggesties zou kunnen worden.

Ik heb dit 10 jaar geleden gedaan bij één gemeente. Daar hebben we destijds een speciaal programmaatje voor gemaakt, maar dat werkt nu niet meer. Ik denk dat het prima via bestaande systemen moet kunnen, maar het lukt mij niet.

Ik wil een aantal gegevens op een rijtje zetten, die bij output in excel en dan bijv. zo uit kan zien:

Het ideaal zou zijn als aan een datum gelijk de bijzonderheid van het kerkelijke jaar gekoppeld kan worden.

Verder zou invoer van een Bijbelboeknaam genoeg kunnen zijn om het boeknummer en de categorie automatisch aan te vullen.

Ook zou het ideaal zijn wanneer na invullen van het hoofdstuk en de verzen het programma 'automatisch' de tussenliggende verzen 'telt'. Dus dat bij invoer van de lezing van Matth. 24: 4-13 het programma rekent met Matth. 24: 4,5,6,7,8,8,10,11,12,13. Voor de analyse is dat later namelijk nuttig.

Ook is er natuurlijk de optie van een tweede of derde lezing die afzonderlijk geregistreerd moet worden.

Lijstjes voor de bijzonderheden zijn standaard en zouden een keuzetabel kunnen zijn:

Misschien zijn er nog wel meer dingen, maar daar kunnen we dan vast 'op maat' wel over door praten.

Mijn idee was om een 'formulier' aan te maken die dan per eredienst ingevuld zou moeten worden vanuit de gegevens uit de 'consistorie-boeken'. Ik heb dat zelf geprobeerd maar ben te weinig op de hoogte van Excel en Access.

Wie kan/wil mij helpen?