Er is een canon in de canon, zo blijkt uit dit onderzoek. De onderzochte gegevens van alle lezingen behalve de huwelijksdiensten laten zien dat er uit slechts 461 (38,8%) van de 1089 hoofdstukken in de Bijbel werd gelezen (zie bijlage 2).

Er kan voorzichtig vastgesteld worden dat de vrije tekstkeuze tot een redelijke mate van diversiteit leidt. Er zijn namelijk slechts 92 hoofdstukken te noemen die in de onderzochte periode meer dan 6x werden gelezen. Het onderzoek betrof een periode van 25 jaar en de meest gangbare leesroosters werken met perioden van 3 jaar, dus de hoofdstukken die een frequentie halen van een gemiddelde lezing van eens in de drie jaar. Deze canon van de vrije tekstkeuze bevat 92 hoofdstukken. Door bovenstaande gegevens samen te voegen zijn er echter lijstjes op te stellen van bijbelboeken, bijbelhoofdstukken en enkele bijbelverzen waaruit met een hoge frequentie werd gelezen. Deze gegevens leveren een nader beeld op van de canon in de canon zoals die uit dit hoofdstuk blijkt. In schema blijkt de canon in de canon er als volgt uit te zien: