Voor welke bijbelgedeelten en bijbelteksten wordt regelmatig gekozen om uit te preken? En waaruit wordt juist nauwelijks of nooit gekozen? Vanuit mijn luister-ervaringen en eigen (beperkte) preekervaring heb ik het idee dat er een bepaalde eenzijdigheid is in de vrije preektekstkeuze. Het was en is voor mij een intrigerende vraag wat er vanuit de Bijbel wel en wat er niet aan bod komt wanneer de keuze van de tekst voor de prediking vrij wordt gelaten. Er wordt dus niet gewerkt met vaste preekteksten, zoals die in verschillende roosters aangereikt worden.

Is de ‘Preek-Bijbel’ niet veel dunner dan de werkelijke Bijbel?

 

In het kader van de afronding van de kerkelijke opleiding heb ik een onderzoek verricht naar de praktijk van de vrije preektekstkeuze.

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen. Allereerst en historisch en theoretische benadering van het vraagstuk van de vrije tekstkeuze. Vervolgens heb ik de gegevens geanalyseerd van de gekozen preekteksten in ruim 2600 erediensten binnen één gemeente over een periode van 25 jaar.

Onderzoeksvraag

Hoe bepaald een predikant zijn tekstkeuze wanneer er geen leesrooster wordt gevolgd?

"De tekst voor de verkondiging is uit het gelezen Schriftgedeelte, ..."

Preektekstkeuze