Huwelijksdiensten

Zoals al werd aangegeven zijn er uit de onderzoeksperiode van 25 jaar de gegevens van 182 huwelijksdiensten genoteerd. Deze gegevens zijn verder in het onderzoek niet betrokken, maar de resultaten worden kort gepresenteerd. Er wordt gekeken naar de indeling per categorie en de verhoudingen tussen de Bijbelboeken. Ook volgt een overzicht van de keuzes per gemeentepredikant.

 

Naar herkomst

De gekozen teksten zijn vooral afkomstig uit de categorie ‘Wijsheid’, namelijk 78x uit de Psalmen en 14x uit Spreuken. Uit Handelingen en Openbaring werd niet gelezen. Het valt verder op de categorie ‘Evangeliën’ in tegenstelling tot de overige situaties bij de huwelijksdiensten niet ‘oververtegenwoordigd’ is, maar met 7 % precies gelijk is aan het aandeel van hoofdstukken in de Bijbel. De ‘Wet’, ‘Geschriften’ en ‘Profeten’ zijn, zoals meestal, ook hier ondervertegenwoordigd. De categorieën die het meest geschikt blijken te zijn voor huwelijksteksten zijn ‘Wijsheid’, ‘Paulus’ en de ‘Zendbrieven’.

 Er werd uit 30 verschillende bijbelboeken gekozen. Daarbij valt op dat de meeste hoofdstukken die gekozen werden ook bij de overige diensten gebruikt zijn om een preektekst uit te kiezen, al was de verhouding van de aandacht per hoofdstuk niet gelijk. Opvallende uitzondering is bijv. Jozua 24. Daaruit werd bij de overige diensten niet gelezen, terwijl het 6x

de tekst voor een huwelijksdienst levert.

 In 42 gevallen is er een ‘unieke’ tekst gekozen die niet ook bij een andere huwelijksdienst gekozen werd. De overige 45 teksten werden ieder 2 of meer keer gekozen. Uit de gegevens komt het hiernaast staande lijstje met ‘toppers’ naar voren. Deze 7 teksten leveren 24% van de huwelijksteksten. Van deze 7 komen er 4 uit de categorie ‘Wijsheid’.

Conclusies

Wat voor de ‘gewone’ diensten geldt, blijkt ook bij de huwelijksdiensten te gelden. Er is veel keuze mogelijk, maar er wordt een beperkte keuze gemaakt. Een flink deel van de gekozen teksten worden door meerdere predikanten gekozen als huwelijkstekst. Kennelijk zijn die teksten het meest geschikt. Een ruim aantal van de teksten wordt meerdere keren gebruikt voor een huwelijkspreek door één en dezelfde predikant. Wellicht dat de preek dan ook grote gelijkenissen vertoond. Dit verschijnsel lijkt toe te nemen wanneer er meer huwelijksdiensten moeten worden geleid.