In de spiegel

Na een kleine 10 jaar zelf predikant te zijn heb ik mijn eigen preektekstkeuzen eens in grafiek gezet. Een ontdekkende ervaring...

Wanneer ik mijn eigen keuzes op een rijtje zet en deze in grafiek weergeef, kom ik opvallend dicht bij dezelfde verhoudingen als die ik tien jaar geleden vond bij mijn onderzoek naar de praktijk in één gemeente over de periode van 25 jaar! Dit terwijl ik redelijk bewust mijn keuzes maak en er juist voor wil waken te vaak in dezelfde structuren terecht te komen.

Wel blijkt dat het 'effect' van het kerkelijke jaar sterk doorwerkt. Wat ik bedoel is de breed toegepaste gewoonte om tussen kerst en Pasen één evangelie te volgen. En natuurlijk op en na Pinksteren enkele gedeelten uit Handelingen.

Met enige nadere beschouwing zie ik wel dat ik uit 56 verschillende Bijbelboeken (van de 66) al een keer heb gepreekt. In het onderzoekje van destijds over 25 jaar in één gemeente waren dat 9 Bijbelboeken in 25 jaar tijd. Ik zou nog een stapje dieper moeten gaan in de analyse, naar het niveau van de hoofdstukken, maar dat heb ik nu nog niet gedaan.

Een andere kleine nuance is, dat ik nu alleen uitgegaan ben van de 'nieuwe' preken. Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als ik de verhouding zou bepalen waarbij iedere eredienst meetelt. Dus één voorbereide preek kun je naast de eigen gemeente ook als gastvoorganger elders hebben gebruikt. Ik ben wel benieuwd welk effect dat zou hebben.

Misschien dat ik dat nog uit ga zoeken. Maar dan moet ik eigenlijk eerst mijn database met eigen preekgegevens wat uitbreiden met extra registratie mogelijkheden om daarop te kunnen filteren.