As One withhout Autority

May 23, 2016

In het kader van de Permanente educatie lees ik het boek 'As One with Authority, Second Edition: Reflective Leadership in Ministry'.

(Jackson W. Carroll, Wipf and Stock Publishers, 2011, ISBN 9781621892885, 234 pagina's)

 

 

Ik deel wat gedachten uit het 1e hoofdstuk.

 

 

Autoriteit: Het recht om dit te doen in een particuliere groep of instituut, gebaseerd op een combinatie van kwaliteiten, karaktertrekken of  vaardigheden die de leider heeft of waarvan de groep geloofd dat de leider ze heeft. Pastorale autoriteit staat in relatie tot het doel van de kerk én in relatie tot de sociale en culturele context van de huidige tijd.

 

Doel van de kerk: Het verhaal van JC, lichaam van Christus zijn. Dat is per tijd anders. Er is geen blauwdruk. Barth: Bijbel in de ene hand, krant in de andere hand. JC-verhaal: Pool van tijd waarin Hij leefde en anderzijds de tijd waarin wij leven.

 

1. Crises mbt de zekerheden van onze kennis (zekerheden zijn tijdelijk geworden). Zekerheden staan onder druk. Redding gezocht in fundamentalisme. Maar beter optie: accommodatie. Dit is intensief en onzeker proces. Besef is nodig: vanuit een joods-christelijke cultuur zijn we terechtgekomen in tijdperk waarin ‘on-geloof’ voor velen de meest logisch optie is. IEDEREEN wordt met zoveel alternatieven geconfronteerd, dat eigen keuzes noodzaak zijn. ‘De grote verhalen’ zijn ten einde.

 

2. Grote, autonome instituten zijn opgekomen, die kerk naar de marge drukken (bijv. VN) Kerk kan niet meer met gezag spreken mbt tot veel keuzes en beïnvloedingen die plaats hebben. Zij wordt niet gehoord, niet erkend, niet nodig geacht. Traditionele hulpvragen aan de kerk komen nu bij die psycholoog, psychiater of sociaal werker terecht. Kerk heeft neiging tot interpretatie, terwijl wetenschap blijft bij beschrijving. Kerk neigt naar geven van mening, terwijl cultuur hooguit een hypothese kan aanvaarden. Cultuur zoekt controle, meer dan duiding en gezag.

 

3. Vrijheid geeft de ruimte om eigen levensconstructies te maken, ook religieus. Gemeenschappen zijn vrijwillig gekozen, je kunt ook naar een andere gemeenschap gaan als je wilt. Was er voorheen inzet op economisch en lichamelijk welbevinden (en dat is inmiddels gerealiseerd!), is de focus nu op het meer subjectieve ‘welbevinden, zelfontplooiing en kwaliteit van leven’. Er is de autonome gelovige die op een spirituele reis is met zijn/haar eigen vragen.

 

4. Drijfveer naar gelijkheid, waarbij (religieuze)autoriteit verdacht is. Hiërarchie van welke vorm dan ook is verdacht. Niemand heeft een meer speciale verbinding met God dan een ander. Mondialisering opent kennis, dus veel vaker kunnen eigen antwoorden gevonden worden. Theologisch gefundeerd: priesterschap van allen. Miskenning van onderscheiding leidt tot veralgemenisering.

 

 

Please reload

© 2016 by Bas Jongeneel. Proudly created with Wix.com

  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now